Kuleli Askeri Lisesi Önü Kıyı Düzenlemesi

Kuleli Military High School Waterfront

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Çengelköy, Üsküdar, İstanbul

Alan

Site

: 4.936 m²

İşveren

Client

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Utku Ali Güler, Dilara Akülke, Dilara Kuş

plan.jpg

Kuleli Askeri Lisesi İstanbul Boğazı'nda en göze çarpan yapılardan ve özellikle de gece silüetinin en seçkin binalarından biridir. Alan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında içinde bir manastırın ve kulenin yer aldığı bir koruluktur. Yavuz Sultan Selim döneminde manastır kışlaya çevrilmiştir. Kanuni döneminde bu alana bir köşk yaptırılmış, II. Mahmut döneminde ise bir kışla binası inşa edilmiştir. Kışla defalarca yanmış ve yeniden inşa edilmiştir. Kışla Abdülmecid döneminde yeniden yapılmıştır, günümüzde askeri okul olarak kullanılan bina 1862-1863 yılları arasında Sultan Abdulaziz tarafından yeniden Garabet Amira Balyan'a yaptırılmıştır. Fakat bu bina da geçirdiği yangınlarla kulelerini kaybetmiş ve yaklaşık yüz yıl kulesiz kalmıştır. 1969 yılında Thomas Allom gravürlerinden yola çıkılarak kışlanın kuleleri yeniden yapılmıştır. 1909 yılında da ek binası tamamlanmıştır. Cumhuriyet döneminde işlevini sürdüren okul binasının denizle ilişkisi her zaman kuvvetli olmuştur. Bu konum olarak denizle arasında ince bir sahil bandının olmasına ek olarak aslında yıllar boyunca buranın askeri okul kullanıcıları ve İstanbul'lular tarafından yüzme, su topu, kürek gibi pek çok yarışmalar için aktif olarak kullanılması  ile de bağlantılıdır. 1970'lerde Kuleli binasının önünden geçirilen yol bile denizle olan bu kuvvetli ilişkiyi koparmamıştır.  Ancak günümüzde sadece 3metre ile sınırlı bu kıyı şeridi kullanıcı deneyimi açısından kaotik bir durum oluşturmakta ve mekan kalitesi açısından yetersiz kalmaktadır. Projenin amacı Kuleli'nin denizle olan ilişkisini koparmadan ve ölçeğinin üzerine çıkmadan kıyı kullanımlarına düzen getiren, mekan kalitesi yüksek ve farklı deneyimlere imkan verecek bir sahil şeridi tasarlamaktır. Bu kapsamda farklı kullanıcı tipleri için değişik kotlarda deniz deneyimi fırsatı sunulmuştur. Tarihi fotograflarda ki kullanımların izleri günümüz tasarımına mümkün olduğu kadar aktarılmış ve alanın tarihini halka anlatan bir tarih şeridi oluşturulmuştur. Alanın kuzeyinde daha genişleyen kısımda ise doğal taş bloklarla denize inen bir basamaklanma ile kullanıcılara daha sakin bir manzara seyir alanı oluşturulmuştur.

 

Kuleli Military School building is the most exquisite structure on the Bosphorus of Istanbul, with a fascinating night appearance. During the mid-Ottoman Period, the building was erected as a military barrack with dominant tower structure, however, these towers and the building were burnt constantly in the history.  The current building is constructed based on its precedents in 1862-1863 by the order of Sultan Abdulaziz, though the towers were burnt again thus leaving the building with no towers for almost a hundred years.  During the Republican era, the building continued to serve as a military school.  The school utilized its coastal front for many sea activities such as swimming, canoeing, water polo tournaments, etc.  Also, many outsiders used the area for watching the sea and fishing.  Thus, the relationship between the military school and its users had always been very intimate with the sea and its coast. This strong interaction has not been destroyed by even the construction of the vehicle road connecting settlements along Bosphorus in the 1970s.  However, nowadays the coastal front with only a 3m. the wide concrete sidewalk is not enough to carry heavy coastal usages such as fishing, sea watching, relaxing, walking and jogging.  The purpose of this project is to bring order to the Kuleli Coastal front to fit the needs of users without destroying the strong relationship of the place with the sea. Subsequently, a system of steps that will host different user groups is proposed.  In order to emphasize the history of the site, a history line is created on the pavement.  Also, the old coastal line is represented by different pavement textures. On the north of the project site, large blocks of granite stones are organized to provide some seating and standing alternatives at different heights. Kuleli coastal design is a placemaking effort that can set an example to other settlements along the unique Bosphorus landscape. 

tarih.jpg
imaj.jpg
imaj4.jpg
imaj5.jpg
imaj-6.jpg
imajgece2.jpg
imajgece3.jpg

Our project for the Kuleli coast promotes a resilient waterfront design.  The daily and seasonal water fluctuations and the projected sea-level rise scenarios guide subtle design interventions. The intimate relationship of the historic building with the coastal line is preserved with a proper scale and style.