Kanlıkavak Suyu Memba Alanı Peyzaj Tasarımı

Kanlıkavak Spring Landscape Design

Yıl

Year

: 2018

Yer

Location

: Maslak, İstanbul

Alan

Site

: 46.847m²

İşveren

Client

: İSKİ

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Cansu Güreser, Büşra Yılmaz Şirin, Utku Ali Güler, Dilara Kuş

kanlıkavak-plan.jpg

Sarıyer ilçesi İstanbul’un yeraltı su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ilçesidir.  Özellikle Osmanlı döneminde bir çok yerleşkenin su ihtiyacı Sarıyer su kaynaklarından sağlanmıştır. Kanlıkavak Suyunun kaynağı Sarıyer ilçesinde, Baltalimanı ile Maslak arasında, İTÜ Kampüsü içerisinde yer almaktadır. Çeşmesi ve doldurma yeri vardır. Bugün basit bir depo halindedir.  Özellikle, Emirgan/Çınaraltı (I. Hamid) çeşmesinden suyu içilmektedir. Sertlik derecesi 3,5’dur. Çalışma alanında eşyükseltiler  55-83 m.arasında değişmektedir. Alan doğuya bakılıdır. İTÜ kampüsü Baltalimanı yolu üzerindeki ince uzun bir şerit ,se batı yönelimlidir, bu iki yönelim arasında kalan vadide suyun doğal akışının izlerini taşıyan bir sezonsal yatak vardır.   Ancak bu iz tahrip edildiği için kampüse sunması gereken ekosistem servislerini yeterince yerine getirememektedir. Arazinin en alt kotlarına yakın yerde Kanlıkavak Çeşmesi ve Deposu bulunmaktadır. Bu sütrüktürlerde arazi içinde son derece bakımsız ve algılanamayacak şekilde varlıklarını sürdürmektedirler.  Alanın jeomorfolojik ve hidrolojik desenlerinden yola çıkarak, tarihi kimliğini tanıtmak, böylesine önemli tarihi bir su kaynağının varlığını kampüslülere hissettirmek bu projenin ana amacıdır.

Sariyer is one of Istanbul’s richest district in terms of water resources. Especially in the Late Ottoman times, potable water for many districts had been provided by these water sources.  The spring of Kanlikavak water is located in the ITU Kampus in Sariyer. Kanlikavak water can also be drunken from the historical fountain in Emirgan, Hamid I fountain. The elevation changes from  55m. to 83m.  The site is mainly looking towards the east except for a narrow strip looking west along the ITU’s Baltalimani ring road. There exist a dry bed between these two slopes. Unfortunately, this seasonal creek is destroyed during the road construction hence not providing any ecological services. Currently, there is a fountain and a depo in the spring area. However, these structures are primitive, in bad shape and not legible from the main road of the campus. Thus, this project utilizes the geomorphological characteristics and historical structures as an input to the design. By emphasizing these site attributes a new space organization is created. Subsequently, the existence of the fountain and this precious resource is well known and protected by the campus users.

synthesis.jpg
context.jpg
steps.jpg
section2.jpg
depo and the fountain.jpg
birdview-1.jpg

We trace the disturbed-geomorphological and hydrological patterns on the site.  Layers of underground water, bedrock, and soil information help us to refine our design decisions.

Our design makes use of the existing fountain and water pumping structure on the site by enhancing their architectural and structural properties. Enabling the flow of people creates a lively and pleasant  space

section3.jpg
bioswale.jpg