İztuzu Sahili Peyzaj Projesi

Iztuzu Coast Landscape Design

Yıl

Year

Yer

Location

Alan

Site

İşveren

Client

Tasarım Ekibi

Design Team

: 2020

Köyceğiz, Muğla

: 1.000.000 m²

: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Ministry of Environment and Urban

: Pınar Kesim Aktaş, Cemil Aktaş, Hayriye Eşbah Tunçay, Şeyma Kahraman

giriş.jpg

İztuzu sahili Akdeniz boyunca başta Caretta caretta ve diğer pek çok deniz ve tatlı su faunasına ev sahipliği yapan nadir ve hassas ekosistemlerden biridir. Alan barındırdığı tuzlu su, tatlı su, sulak alan ve orman türleri ile hem biyoçeşitlilik hem de peyzaj çeşitliliği anlamında oldukça zengindir. Bu özellikleri nedeniyle de koruma ve kullanma dengesi gözetilerek planlanması ve tasarlanması gereken bir alandır. Yapılan araştırmalar sonucunda M.Ö 17. yy’daki kıyı çizgisinin Kaunos Antik Kenti’nden geçmekte olduğu görülmüş, yaklaşık 17 yüzyıl sürecinde kıyı çizgisi kenti geride bırakma sınırına gelmiştir. Global bir sorun olan küresel ısınma sonuç ve yansımalarına bakıldığında alandaki kıyı sınırı hareketliliği yaklaşık bir yüz yıl içerisinde Kaunos antik kentini de geride bırakacak bir değişime uğrayacağı görülmektedir. Küresel ısınma ile beraber deniz seviyesinin yükselmesi bu önemli alanın zaman içinde değişmesine ve hatta bir aşamadan sonra yok olmasına sebep olacaktır. 2050 ve 2100 projeksiyonlarına göre deniz seviyesindeki değişim İztuzu-Dalyan bölgesi özelinde araştırılmıştır. Çıkan sonuçlar mevcut topografya üzerine yansıtılarak 10 ar yıllık periyodlarda alandaki su seviyesi değişimlerine göre sular altında kalacak sınırlar belirlenerek tasarıma yol gösterecek altlık veri oluşturulmuştur. Tasarım ana kurgusunu bu dinamik devinim ve geçici olma hali üzerinden oluşturmuştur. 

Deniz, Göl, Sulak alan, Delta ağzı, Kıyı oku ve çeperlerde yer alan orman dokusuna antropojen unsurlar (tarım ve yerleşim) yüzyıllardır eşlik eder. Alan yakın çeperinde yer alan Eko turizm, agro turizm ve doğa turizm değerleri yükselen yeni trendler olarak, alan ekonomik kalkınmasında etkin rol üstlenebillir. Yakın çeperde ön plana çıkan tarım, sulak alan, su yolları ve orman izleri ekolojik bir ağın parçalarıdır. Sosyolojik boyuttan bakıldığında tarım alanları ‘slow food’ ve ‘çiftlik turizmi’ potansiyellerini barındırır, iyi tarım ve organik tarım ekonomik anlamda bölgeye katkı sağlayabilir. Sürdürülebilir ve taşıma kapasitesini aşmayacak turizm çeşitlerinin bölgede artırılması mevcuttaki kıyı turizminin yükünü hafifletecek, bölgeye gelen turistler kıyıya yoğunlaşmak yerine başka alternatiflerle de vakit geçirebilecektir. Turizm çeşitliliğinin sağlanması, Careta caretta türlerinin üreme dönemlerinde alanın taşıma kapasitesinin aşılmaması adına üst ölçek kararı alınmıştır.


The coast of Iztuzu is one of the rare and sensitive ecosystems hosting the Caretta caretta and many other marines and freshwater fauna along the Mediterranean. The area is rich in terms of both biodiversity and landscape diversity with its saltwater, freshwater, wetland, and forest ecosystems. Because of these features, it is an area that should be planned and designed considering the balance of protection and use. However, the sea level rise is working against the current site ecology. The archeological research shows that the coastline in the 17th century BC passes through the ancient city of Caunos, which is 15 miles north of the current coastal line. Climate and sea-level rise modeling show that coastal line will undergo a tremendous change within a hundred year. That will leave the ancient city of Caunos underwater, which means that the Careta carettas will no longer have habitat to lay their eggs. We investigate the sea level rise in the Iztuzu area for 2050 and 2100 and overlay the findings on the existing topography. Then, we generate the boundaries that would inundate in the upcoming years with 10-year increments hence designing a shifting landscape with dynamic fiction.

Anthropogenic artifacts such as settlements and agriculture accompany the Mediterranean sea, Köycegiz lake, the wetland, the estuary, and the surrounding forest system on the project site for hundreds of years. The agricultural lands, wetlands, waterways, and forests of the site are part of an ecological network. From a socio-economic point of view, agrarian areas have the potential of ‘slow food’ and ‘farm tourism. Regenerative agriculture and organic agriculture could be an alternative to the region’s economy. Besides, Ecotourism, agro-tourism, and nature tourism can play an active role in the economic development of the area as rising trends. Increasing the variety of sustainable and alternative tourism activities in the region will alleviate the burden of existing mass tourism. To ensure tourism diversity and, at the same time, to stay within the carrying capacity during the breeding periods of Careta caretta species, sound strategies should be developed at multiple scales.

analiz4.jpg
analiz5.jpg
analiz2.jpg
analiz3.jpg
eko-kesit.jpg

Climate and sea-level rise modeling show that coastal line will undergo a tremendous change within a hundred year. That will leave the ancient city of Caunos underwater, which also means that the Careta carettas will no longer have habitat to lay their eggs.

tehditler.jpg
zonlama.jpg
erişim.jpg
yuvalama.jpg
plan.jpg

The design proposes limiting the number of daily users on the side during the hatching season of Caretta caretta. The design also suggests a festival after the hatching period in September to increase awareness about the Caretta carettas. Each tortoise reaching to the sea will be celebrated with a light, hence the transformation of perception into environmental awareness. By educating the public through play, the coastal landscape will turn into a unique stage for a meaningful protection effort.

3d2 rev.jpg
caretta-grafik.jpg
chart.jpg