İTÜ ÇAYIRI/

ITU Meadow

Yıl

Year

: 2015

Yer

Location

: Maslak, İstanbul

Alan

Site

: 10.000 m²

İşveren

Client

: İTÜ Rektörlüğü/ Rectorate

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Tuğçe Onuk, Ece Sıla Bora

kortenli çayır2.jpg

İTÜ Maslak kampüsünün önceden yetersiz erişime sahip olduğundan dolayı hiç kullanılamayan boş çayır alanı donatılar açısından  da çok uzun yıllar yetersiz kalmıştır.  Alanda yıllar öncesinde kullanımına son verilmiş ancak yığıntı şekilde duran küçük bir havuz, spor standartlarına altyapı ve donatı olarak cevap veremeyen çok düşük kalitede bir futbol sahası ve ayrıca akşam saatlerinde karanlık ve ürkütücü olan bir koruluk alan yer almaktaydı.  Bu alanın kuzeyinden geçen ana yaya ve araç yolu ile dik bir şev ile ilişkisi kopan alanın erişebilirliğinin topografya düzenlemeleri ile sağlanması ve donatılarının iyileştirilmesi projenin ana amacıdır.  Ancak bu kapsamda şev dibinde dikili olan ve büyüklükleri göz ardı edilemeyecek ağaçların bulunduğu yerde korunması ilk etapta bir limit oluşturmasına rağmen bu durum tasarımın merkezine oturtularak bu ağaçların çevresinde oluşturulan cepler sadece ağaçları korumakla kalmayıp kampüs kullanıcılarının da sakin dinlenme, kitap okuma ve hatta ders çalışma mekanları olmuştur.  Kuzeydeki ana yoldan bu ceplerin her iki tarafına doğru farklı açılarla inen çim eğimler erişilebilirliği ve çevre algısını çok üst düzeylere taşımıştır.  Spor alanının kapalı ve açık mekanları ve bütün donatıları ile yeniden tasarlanması kampüste aktif yaşamı desteklemiştir ve ayrıca kampüse gelir getiren bir unsur olmuştur.  Koruluk bölgede yapılan gabion oturma duvarları ve aydınlatma çalışmaları ile bu alan da farklı kullanıcılar tarafından son derece yoğun kullanılır hale gelmiştir.

 

The site is located in an area where accessibility is a major problem due to elevation and slope restrictions, plants that are obstructing the view to the site and lack of infrastructure and urban furniture that has paralyzed the site relationship with the overall campus landscape and its users. The main strategy for the design was to connect the site with the adjacent main campus ring road, to allow pedestrians to reach the meadow area with a comfortable slope, and to create a flexible activity area for active and passive green space usages.  In order to accomplish this, a new slope that spans further towards the meadow is created from the ring road to the meadow, this was a new contour that enables people to walk easily down the slope.  In this endeavor, one of the limits was that the existing trees were at the bottom of the old topography and extension of the slope meant burying them to almost 60-100 cm. Thus, the pockets of outdoor platforms have been constructed: this has allowed a new form of activity spaces, at the same time it enabled the protection of the root zone of trees.  The wooden deck structure is designed in angles to provide seating for people and water harvesting to support the trees' water needs.

kortenli çayır3.jpg
kortenli çayır4.jpg
kortenli çayır1.jpg
spor sahaları.jpg
spor_sahaları1.jpg