İTÜ Kampüsü Bankamatikler Alanı/

ITU Campus ATM Ground

Yıl

Year

: 2015

Yer

Location

: Maslak, İstanbul

Alan

Site

: 2.000 m²

İşveren

Client

: İTÜ Rektörlüğü/ Rectorate

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Tuğçe Onuk, Ece Sıla Bora

İTÜ Maslak kampüsünde herbir bankanın gelişigüzel yerleştirdiği bankamatiklerin mekansal düzeni ve sirkülasyonu parçalaması ve ayrıca alanın çöp kutularının adeta istilasına uğramış hali nedeniyle bu bölge gerek vejetasyon, gerek kullanım gerekse de kampüs estetiği açısından negatif bir duruşa sahipti. Bu alanda öncelikle bankamatiklerle ilgili düzen getirilmesi, kampüsün kuzey güney yönündeki sirkülasyonunda kesintisiz bir geçiş imkanı verilmesi, geçirimliliğin maksimum düzeye getirilmesi ve alanın kenarında bir yağmur bahçesi oluşturularak buradan suların temizlenerek doğaya katılımlarının sağlanması geliştirilen tasarımla sağlanmıştır.  Alana konulan bisiklet durakları ile bisiklet dostu kampüs olma yönünde bir katkı konulmuştur.

 

 

The site had very negative appearance due to sporadically installed ATM machines by different banks, scattered trash cans, bad drainage and lack of plant materials.  This situation has caused chaos in pedestrian circulation, also caused security problems.  The project brings order to the ATMs, allows easy and safe access to the site, enables pedestrian circulation from north to south directions.  Grass strips between hard pavements and rain gardens are used as strategies for rainwater harvesting and drainage.  The site is furnished with wooden seating elements, and sufficient bike racks are installed to support campus-wide bicycle friendly circulation.  All the plant materials are water thrifty, and well adapted to the Istanbul's ecological conditions.  

yeşil kampüs2.jpg
bankamatik2a.jpg
yeşil kampüs1.jpg
bankamatik1a.jpg