İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Yaban Hayatı Parkı

Istanbul Zoo and Wildlife Park

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul

Alan

Site

: 962.500 m²

İşveren

Client

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Dilara Akülke, Utku Ali Güler, Dilara Kuş, Yalın Öcal, Burcu Altun

HB yazili_ENG (1).jpg

Proje alanı İstanbul'un Avrupa yakası, Karadeniz kıyısı boyunca yer alan taş ocakları ve hafriyat alanları ile tahrip olmuş bir alandır. Alan uzun yıllar boyunca devam eden ve halen yer yer devam etmekte olan madencilik ve taş ocağı faliyetleri nedeniyle hem topoğrafya hem de bitki örtüsü açısından büyük bir kayıba uğramıştır.  Orman teşkilatının yer yer ağaçlandırma çalışmaları olmasına rağmen bu çalışmalar tam bir onarım sağlayamamıştır. Alanda mevcut çöküntü alanlar ve bunların arasında oluşmuş platolar fauna için eşikleri teşkil etmekte ve tasarıma direk girdi oluşturmaktadır. Bu projenin amacı ülkemizde ki yaban hayatını ve özellikle de nesli tehlike altındaki yaban türlerini geliştirmek ve halkı bu yönde bilinçlendirmek amacıyla bir doğal yaşam parkı oluşturmaktır.  Fauna için yaşam alanı konseptinden yola çıkan tasarımda ayrıca egzotik türlerinde görülebileceği alanlara yer verilmiştir.  Parkta her yaş grubuna yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının gerek açık alan gerekse de kapalı mekanlarda sunulması hedeflenmiştir.  Alanın vejetasyon açısından onarılması da projenin bir diğer katkısıdır.

Located along the Black Sea coast on the European side of Istanbul, the project site is a disturbed land due to quarry activities and excavations for road and building constructions. Because of a long history of such activities on the site, topography and the vegetation have been scraped off, and huge depression areas, which was eventually filled with rainwater, have appeared on the landscape.  Despite the reforestation efforts of the Forest Service, the site lacks efficient restoration actions. However, existing depression pools and plateaus in between them- the new repeating patterns of the landscape- construct exciting opportunities and natural boundaries for the design of a wildlife park. The purpose of this project is to design a wildlife park to promote endangered species of Anatolia and raise public awareness towards their protection. The park exclusively houses many native species, it also hosts some exotic species. Information about animal species, their biological, behavioral and habitat attributes are introduced to the public in both indoor and outdoor environments through a wildlife sensitive design approach. There exist many activities and spaces in the park to suit the expectation of different age and user groups.  Moreover, the vegetation on the site is to be restored to enhance biodiversity on the site and exhibit Black Sea Flora.

amaç.jpg
memliler.jpg
proje grafikleri.jpg
kesitler.jpg
imaj5.jpg

In our wildlife sensitive design approach, existing depression pools and plateaus on the site- the new repeating patterns of the landscape- propose exciting opportunities and natural boundaries. We connect these patterns with animal movement, biodiversity, and people's flow to support viable ecological processes.

imaj4.jpg
imaj6.jpg
imaj1.jpg
imaj3.jpg