Haliç, Bahariye Adaları Peyzaj Restorasyonu

Haliç Bahariye Island Landscape Restoration

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Eyüp, İstanbul

Alan

Site

: 62.052 m²

İşveren

Client

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Dilara Kuş, Utku Ali Güler, Dilara Akülke, Yalın Öcal, Burcu Altun

plan_edited.jpg

Bahariye Adaları Haliç'te doğal oluşmuş adalardır. Tarihsel süreçte Haliç'in aşırı kirlilikten dolayı ekolojik işlevlerini artık yerine getiremediği günlerde oluşmuş olan diğer adacıklar Haliç'i canlandırma projesinin bir parçası olarak temizlenmiş bu esnada Bahariye adalarına da yüzeyini küçültecek şekilde bir müdahalede bulunulmuştur. Alan günümüzde Haliç'in sırtlarından, PierLoti, Haliç Kongre merkezi gibi önemli noktalarından rahatlıkla görülebilmektedir. Haliç kıyısına oldukça yakın adaların uygun bir sütrüktürle bu kıyıdan özellikle de Mevlevi Tekkesi civarındaki yoğun kıyı kullanıcılarını alması mümkündür. Mevcut haliyle zemini killi ve taşlık olan adaların vejetasyon dokusu bu sebeplerden oldukça cılızdır, bununla birlikte alanda kuş çeşitliliği gözlemlenmiştir.  Alan terk edilmiş ve sahipsiz bir görüntüde, Haliç'te  tekne ile dolaşanların kontrolsuz bir şekilde girip çıktığı, ekolojik işlevlerini yerine tam anlamıyla getiremeyen bir alandır.  Projenin konseptinde Bahariye adalarının doğal özellikleri ile ön plana çıktığı birer habitat adası olması yer almaktadır.  Bu kapsamda adanın tarihi fotograflarından yola çıkılarak öncelikle habitat büyüklüğünün eski düzeyine getirilmesi, daha sonra da kenar stabilizasyonu ve toprak ıslahının yapılması hedeflenmiştir.  Son aşama alanın vejetasyon açısından desteklenmesi ve doğal hayat açısından işlevsel olabilecek bir takım sütrüktürlerin alana yerleştirilmesi yer almaktadır.  Adalardan Mevlevi Tekkesine yakın olan kuzeydeki adaya yerleştirilecek bir patika sütrüktürü ile insanların alan içinde sakin ve kontrollü bir dolaşım yapması ve doğa içinde Haliç manzarasını deneyimlemesi mümkün kılınırken, güneydeki adanın sadece doğal yaşam adası olarak özellikle de kuşlar açısından her tür işlevi barındıran güvenli bir habitat olması öngörülmüştür.

 

Bahariye Islands are natural properties of the Golden Horn. In history, Golden Horn was so polluted by the industrial uses that the sludge accumulated in the bottom of the sea formed toxics islands. In the 1980s, heavy pollution removal and ecological enhancement program took place in the Golden Horn. The effort included the removal of the artificial islands. However, a part of naturally occurring Bahariye Islands was also shaved off hence reducing its habitat size. Currently, the islands look derelict and neglected; only some small boats reach the islands bringing uncontrolled and illegal uses. Despite its damaged soil and vegetation structure, some seabirds and migrating bird species still use the islands. Bahariye islands can be seen clearly from the upper elevations of the Golden Horn hence presenting a beautiful vista. In addition to its vista potential, there is a high user potential from the closeby Dervish Lodge on the western shore. The design concept forefronts the restoration of ecological qualities while enhancing the visual potential of the islands. Subsequently, the habitat size is enlarged based on the historical aerial photos and maps, followed by the rehabilitation of morphology, soil, and vegetation of the site as well as the establishment of vegetation and habitat structures. These structures are to provide shelter, breeding, and resting opportunities for the migrating bird species. The island on the south serves to birds and other animals, and the one on the north provides both ecological services and some controlled use for calm walks on the island. A raised wooden walking path is created on the northern island to direct the movement and enable people to enjoy the Golden Horn view. This whole new enhanced ecology will boost the general appearance of the islands hence increasing the visual potential perceived from the upper plateaus of the Golden Horn.

konum.jpg
havadan.jpg
grafikler.jpg
kuşlar.jpg
bahariye1 yazili ENG.jpg

We observe and study species behavior and habitat requirements.  This essential information sets the rehabilitation scheme on the site.  Topography, soil, vegetation, and species composition intertwined with sea-level fluctuations yield zones of breeding and resting for faunaThe integration of humans to this habitat in a controlled way will make the site a memorable urban ecosystem.

imaj1.jpg
imaj2.jpg
imaj3.jpg
imaj4.jpg
imaj5.jpg