Tuzla, Hacet Deresi Ekolojik Restorasyon ve Tasarım Projesi

Tuzla, Hacet River Ecological Restoration and Design 

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Tuzla, İstanbul

Alan

Site

: 130.367 m²

İşveren

Client

: İstanbul Su ve Kanalizayon İdaresi (İSKİ)

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Dilara Akülke, Utku Ali Güler

grafik1.jpg

Proje alanı ve yakın çevresinde plansız gelişmeler nedeniyle dere yatağının öncelikle gecekondular ile işgali ve günümüzde de kentsel dönüşüme konu olan pek çok yeni konut projesinin alanın ekolojik değerlerini tamamen yok etmesi ile karşı karşıyadır.  Alan bir yandan yapılaşma ile mücadele ederken diğer yandan tarımsal kullanımların baskısı altındadır. Sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları nedeniyle dereye boşalan su kirlenmektedir. Bu kirlilik kaçak olarak dereye katılan atık sular nedeniyle daha da  olumsuz bir sonuç doğurmaktadır.  Bütün bu durumlara karşı alan çam ağaçları ile kaplı bir orman dokusu ile yer yer komşuluk etmektedir. Bu durum hem ekolojik hem de estetik anlamda proje için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu tasarım projesi ile derenin altyapı anlamında sorunlarının çözülmesi, ekolojik anlamda tahrip görmüş alanların onarılması ve sürdürülebilir bir dere tasarımı ile hidrolojik anlamda bu koridorun işlevlerini yerine getirmesinin sağlanması ve ayrıca rekreatif fırsatlar sunar hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Hacetdere, a seasonal creek in the town of Tuzla, and its surroundings have experienced a rapid landscape change last ten years due to illegal housing developments.  Nowadays, these developments are subject to the urban transformation towards large apartment blocks.  Subsequently, the changes in the water table, vegetation cover, pollution from uncontrolled wastewater disposal are major problems affecting the ecological viability of Hacetdere. Despite its problems, the site occasionally neighbors with a mature pine forest, which proposes a wonderful aesthetic and ecologic potential. This project employs buffer concepts to mitigate the effects of imminent urban developments on the site.  The goal is to restore the ecological qualities of the riparian corridor while allowing some nature-friendly recreational activities for people.  Maintaining permeability and using native species are the backbone of the design as well as safely facilitating the flow of water and people.

grafik2.jpg

Our design provides alternative flood control and stormwater management model for the entire river valley. The activity matrix overlaps with the natural matrix on the site hence explaining how urban and natural processes can simultaneously take place and how humans co-exist in this urban riparian corridor.

imaj3.jpg
hacetdere1yazili_ENG.jpg