Göçkündemirci Sahili Projesi

Gockundemirci Coast Project

Yıl

Year

: 2015

Yer

Location

: Amasra, Göçkündemirci

Alan

Site

: 2.000.000 m²

İşveren

Client

: Amasra Kaymakamlığı, BAKKA

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Niyami Naim, Yeliz Naim, Ayçim Türer Başkaya, Muhammed Ali Örnek, Birge Yıldırım, Tuğçe Onuk

imaj4_edited.jpg

Bu çalışmanın amacı Amasra İlçesi Göçkündemirci Yerleşimi Mevkii, Baldıran Bölgesi kıyılarına kadar olan alanda köy yerleşim alanları, doğal alanlar ve kıyı kumul ekosistemlerinin koruma kullanma dengesi içerisinde sosyo-ekonomik ve ekolojik faktörler gözetilerek ileriye dönük planlanması ve tasarlanmasına ait esasları belirlemektir. Bu kapsamda;  Bu alandaki doğal, kültürel ve ekonomik değerlerin analiz edilmesi;   çalışma alanının ekoturizm potansiyelinin ve kıyıyla olan etkileşiminin ortaya konulması; çalışma alanının kıyı kesiminde, hassas kıyı, dere ve kumul ekosistemine ait dinamikler gözetilerek turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımı destekleyecek bir fikir projesinin ortaya konulması ve ayrıca donatılarına yönelik (Oturma birimleri aydınlatma elemanları, işaret ve bilgi levhaları, sınır elemanları, satış birimleri, sanatsal objeler, çöp kutuları, üst örtü öğeleri gibi) alternatifli önerilerin sunulması hedeflenmiştir.

The aim of this study is to determine the principles of sustainable planning and design within the conservation balance of village settlements, natural areas and coastal dune ecosystems in the  Baldıran Region of the ​​Göçkündemirci Village, Amasra. In this context; we analyze natural, cultural and economic values ​​in this area;  investigate the ecotourism potential of the study area and its interaction with the coast; and propose a schematic design for framing the tourism and recreation activities by considering the dynamics of the sensitive shore, creek and dune ecosystems. We also design urban furniture alternatives to use in the sensitive coastal ecosystem.

maps.jpg
foto-son.jpg
imaj5_edited.jpg
imaj6_edited.jpg

We designed a multifunctional, coastal structure to preserve Pancratimum maritimum, an endemic geofit of sand dunes. The structure also serves as a sun deck or walking path.

3_ma.jpg
15_mel.jpg
11_mel.jpg
16_mel.jpg
7_mel.jpg