Gelibolu Yeni Şehitlik Alanları Tasarımı

Gallipoli New Memorial Sites

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Gelibolu, Çanakkale

Alan

Site

: -

İşveren

Client

: Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Tasarım Ekibi

Design Team

: Ebru Erbaş Gürler, Hayriye Eşbah Tunçay, Azime Tezer, Volkan Taşkın, Özge Meriç, Ebru Yetişkin, Gizem Ezgi Kurangil, Arzu Türk, Utku Ali Güler, Dilara Akülke, Dilara Kuş, Büşra Yılmaz Şirin, Ebru Satılmış  

1a.jpg

Gelibolu Tarihi Yarımadası yeni şehitlik alanları tasarımı önerdiği ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımı ile, günümüz  anma mekanları mimarisine çağdaş bir bakış açısı getirebilecek işlevsel ve yenilikçi çözümleri geliştirmeyi; Gelibolu'nun doğal ve kültürel unsurlarını koruyarak günümüz kullanıcısına bu savaş coğrafyasını his, ritüel, deneyim ve anma boyutlarıyla deneyimletebilen bir tasarım ortaya koymayı amaçlamaktadır. Toplam on beş adet yeni şehitlik alanı tasarlanmıştır.  Her alan coğrafik potansiyeli, peyzaj karakteri ve savaş anıları açısından eşsiz özellikler sergilemektedir. Bu özellikleri tasarımın odağında tutan yaklaşımla, tarihsel süreçte de sürekli savaşlara sahne olmuş bu alanın Türkiye'den ve hatta bütün dünyadan gelen insanları kucaklayan sakin ve huzurlu bir alana dönüştürülerek, hiç bir savaşın sonsuza kadar bir düşmanlık oluşturmaması gerektiği fikri desteklenmektedir. 

Gallipoli Historical Peninsula memorial sites design aims to generate economic, original and high-quality architectural work developing functional,  innovative and contemporary approaches to today's memorial spaces; By preserving the natural and cultural elements of Gallipoli, it aims to enable visitors to experience this battle geography via feelings, rituals, encounters, and remembrance. A total of fifteen sites was designed.  Each site proposes unique experiences based on its geographical potential, landscape characteristics, and war memory. A historic war battlefield is transferred to a calm and peaceful site to welcome people from Turkey and all over the world, hence promoting the idea that no war should be a reason for hostility.

2.jpg
4.jpg
4.jpg
3.jpg
40.jpg
43.jpg
46.jpg
45.jpg
47.jpg
40.jpg
42.jpg
16.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg