Denizli Valikonağı Meydanı/

Denizli Valikonağı Square

Yıl

Year

: 2009

Yer

Location

: Denizli

Alan

Site

: 50.000 m²

İşveren

Client

:Denizli Belediyesi/Municipality

Tasarım Ekibi

Design Team

: Yüksel Demir, Hayriye Eşbah Tunçay

PRINT_01_small.jpg
PRINT_01_small.jpg