Dar Al Uloum Kütüphanesi

Dar Al Uloum Library Design

Yıl

Year

: 2018

Yer

Location

: Sakaka, Al Jouf, Suudi Arabistan

Alan

Site

: 2.000 m²

İşveren

Client

: The Abdulrahman Al Sudairy Cultural Centre

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Adnan Pasic, Khalid Al Othman, Dilara Akülke, Utku Ali Güler, Büşra Yılmaz Şirin, Dilara Kuş, Aida Ibrizbegovic, Nikola Ostojic

DAU plan_180628s_edited.jpg

Kütüphane tasarım konseptinin ana fikri “Kütüphane Binası'nın Bir Vaha Olması” dır. Çünkü Sakaka, Arap Yarımadası'ndaki ticaret rotası üzerindeki en önemli yerleşimlerden biri olduğundan, mimariyi ve manzarayı Sakaka'nın kültürel ve sosyal vahasıyla bütünleştirmek, şehrin vatandaşları ve misafirleri için  bir vaha yapmak tarihsel içerikle uyumlu olarak değerlendirilmiştir.  Mevcut kütüphane binası gelecekteki Kütüphane binası kompleksinin merkezi, fiziksel ve sembolik kökenini oluşturan bir unsur olarak ele alınmıştır. Mevcut merkezi konumu ve fiziki kapasitesiyle tüm binanın ve peyzajın çevresel niteliklerinin eşsiz bir mimari ve peyzaj ambiansına dönüştürülmesi amaçlanmıştır. En son teknolojiyi kullanan tasarım, teknik bilgi ve metodolojilerle desteklenen proje, çevresel, geleneksel ve kültürel niteliklerin entegrasyonuna derinden dayanan deneyim sunarak, kütüphaneyi 21. yüzyılda Sakaka'nın sosyal ve kültürel bir vahası haline getirmeyi hedeflemiştir.

Açık alanların tasarımında, peyzajı sosyo-ekolojik sistem olarak gören bir yaklaşım takip edilmiştir. Bu bağlamda, hem çevresel olarak sürdürülebilir hem de sosyal olarak zenginleştirici alan tasarımı teşvik edilmiştir. Kütüphane binasının çevredeki peyzajla bütünleşmesi, batık bahçe (sunken garden)  konsepti ile mümkün kılınmıştır. Bu konseptte, binanın hem doğu hem de batı tarafında koridorlar yaratılmıştır. Koridorlar aynı zamanda birçok açık ve kapalı mekana yönelik bir omurgadır. Bu koridorlar kütüphanenin giriş katında ki doğu-batı eksenine bağlanır. Bu eksenin her iki tarafı, yemyeşil peyzaj ve dış mekan fonksiyonlarına ulaşır. Sakaka'da hava koşulları aralık ayının başından Mart sonuna kadar açık havada kalmak için uygun olduğundan dış mekan alanlarının çeşitliliği gözetilmiştir. Proje planı, sadece içeride değil, kütüphane kompleksinin çevredeki açık alanlarında da iklim konforunu desteklemeyi hedeflemiştir. Bu nedenle, bölgeye mümkün olduğu kadar gölge oluşturmak için çok miktarda ağaç türü önerilmiştir. Sakaka bölgesinde bulunan frklı ekosistemler, Oasis Garden, Xeriscape Garden veya Grassland Garden gibi tematik bahçelerle temsil edilmiştir. Proje alanının çevre ile ile ilişkileri, ilk ve orta dereceli okullar, otel ve perakende tesisleri gibi çevredeki arazi kullanımlarıyla iletişimi güçlendirmek üzere geliştirilmiştir.

The core idea of the Library design concept is “Making a Library Building as an Oasis”.  Because Sakaka since its earliest time was one of the important oasis own on the Arabic Peninsula trade root, we integrate architecture and landscape into cultural and social oasis of Sakaka, making a man-made oasis for the citizens of the city and their guests where they will be attracted to come and participate in a permanent variety of social and cultural events in an extraordinary, inspiring environment during the year around. We started from understanding that the existing library building is the central physical and symbolic origin of the future Library building complex.  The existing building by its central position and physical capacities provide the quality which has to be transformed in a way to integrate all building, landscape environmental qualities of the exact site into unique architectural and landscape ambiance. Subsequently, the experience deeply rooted in the integration of environmental and traditional cultural qualities translated by advanced (cutting edge) design and technical knowledge and methodologies transformed the library as a social and cultural oasis of Sakaka in the 21st century.

The design of outdoor areas pursues landscape as a socio-ecological system approach.  In this regard, both environmentally sustainable and socially enriching space design is promoted.  The integration of the library building with the surrounding landscape is enabled through a sunken garden concept.  In this concept, both on the east and west side of the building corridors are created.  The corridors not only connect north to south of the site but is a spine for many outdoor and indoor activities.  These corridors are connected with the east to the west axis of the main floor of the library.  Both the east and west side of this axis reaches lush landscaping and outdoor functions.  Because the weather is suitable to stay outdoors between the beginning of December until the end of March diversity of outdoor spaces are provided.  The site plan aims to support climatic comfort not only inside but also on the surrounding outdoor spaces of the library complex.  Therefore, a vast amount of tree species are entered to the site to create shade as much as possible.  Subsequnetşy, different ecosystem of Sakaka is represented by thematic gardens such as Oasis Garden, Xeriscape Garden or Grassland Garden.  The site plan is developed to enhance communication with the surrounding land uses such as the elementary and secondary schools, hotel and retail facilities. 

Site Analysis3-01s.jpg
Plan Analysis5-01s.jpg
analysis5-01s.jpg
dar-al-uloum-public-library-redesign-com
DAU_Photo - 16.jpg
DAU_Photo - 11_edited.jpg
DAU_Photo - 19_edited.jpg
DAU_Photo - 1_edited.jpg
DAU_INTERIOR_Photo - 1.jpg
kesit1.jpg
DAU_Photo - 15.jpg
DAU_Photo - 6_edited.jpg