Riva Merkez Kıyı Tasarımı

Riva Town Coastal Design

Yıl

Year

: 2019

Yer

Location

: Riva, Beykoz, İstanbul

Alan

Site

: 128.188 m²

İşveren

Client

:Beykoz Belediyesi

Tasarım Ekibi

Design Team

:Hayriye Eşbah Tunçay, Gökçen Özalp, Dilara Akülke, Ayşen Oflaz, Utku Ali Güler, Ayça Keskin

Riva tarihi Bizans dönemine kadar giden bir deniz kasabasıdır.  Istanbul’un hızla gelişen Beykoz ilçesi sınırları içinde yer alır.  Beykoz ilçesi orman ve su varlığı anlamında Istanbul’un en bakir kalmış alanlarından biridir.  Ancak son 20 yılda gelişen kentleşme baskısı ile bu değerlerin sürdürülebilirliği tehlike altındadır.  Riva kent merkezi Riva deresinin Karadeniz’le buluştuğu noktada yer alır.  Kasabanın nüfüsü 2300’dür, bu rakam Istanbul’dan hafta sonu veya günübirlik Riva’ya gelenler sayesinde yazın 4 katına çıkar. Gayrimenkul anlamında yazlık ev projeleri açısından Istanbul’un yeni gözdesidir.  Bütün bu baskılar Riva’nın kumsal bölgesinde mevcutta yetersiz olan altyapı ve servislerin olumsuz etkilerini daha da artırmakta ve geleceğe yönelik önemli sinyaller vermektedir.  Bu projenin amacı Riva Kasabası Merkezinde yer alan meydan ve buna komşuluk eden kumsal bölgesinin turizm amaçlı gelişmesini sağlarken doğal ve kültürel kimliğini de koruyacak bir kentsel tasarım projesinin geliştirilmesidir.  

Araştırmalar 1970-2000 yılları arası Riva’da kentleşmenin çok sabit ve yavaş bir seyir takip ettiğini ve son yirmi yılda kentin sıçrama yapan bir gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur.  Bu nedenle Riva kıyısı sürdürülebilir kıyı turizmine hizmet edecek şekilde gelişmelidir. Kumsal ve kumul alanlarının korunması zorunludur. Bu alanlarda günübirlik rekreatif faaliyetlere hizmet etmek, toplumun yararlanmasına açık olmak ve ilgili alanların doğal kırılganlıklarını gözetmek koşulu ile hafif strüktüre sahip yapılara izin verilebilir. Konut alanları ve Riva Kent Merkezi için ilgili alanlarda geçerli meri imar planı kararları esas alınacaktır. Kent dokusu ile ilgili Riva kent merkezine yapılan tasarım müdahaleleri mevcut yol sisteminin kesitinin iyileştirilmesi ile başlar.  Buna kıyı Turizm Alanı’nda Tekne iskeleleri ve bu alandaki turizm faaliyetlerine hizmet edecek meydan, restoran/kafe, kent müzesi, satış birimleri, bilgilendirme ofisi, tekne turu istasyonu gibi yapılar eşlik eder. Yeni yapılarda geleneksel taş binalara gönderme yapan, abartısız bir mimari takip edilmelidir.Yapısal unsurlara eşlik eden bölgenin bitki örtüsünden türlerle tahrip olmuş alanlar onarılır, kent silueti daha güçlendirilir ve insan ölçeğinde mekânsal kalite iyileştirilir.

 

Riva is a sea town that dates back to the Byzantine period. It is located in the Town of Beykoz, the rapidly developing district of Istanbul. Beykoz is one of the most pristine areas of Istanbul in terms of forest and water availability. However, the sustainability of these values is under threat due to the pressure of urbanization developed in the last 20 years. Riva city center is located at the point where Riva River meets the Black Sea. The population of the town is 2300. In terms of real estate, it is Istanbul's new favorite for summer house projects. All of this pressure exacerbates the negative impacts of inadequate infrastructure and services in Riva. This project aims to develop an urban design project that will protect Riva’s natural and cultural identity while providing tourism development. The town square and its adjacent beach and waterfront areas are the specific sites for design intervention. 

Research findings show steady and slow urbanization in Riva between 1970 and 2000.  However, the last two decades have witnessed a leapfrog development at a swift pace.  Thus, the project takes a very strong stand-in promoting sustainable coastal tourism in Riva. Subsequently, the protection of sand dune areas is mandatory; the coastal front is open to the benefit of the public, and decisions on housing development and Riva City Center will be in line with the current zoning plan.  The proposed design interventions to the urban fabric include improvement of the street section as well as the aesthetics.  In the coastal tourism zone, the proposed functions include BoatingDock, squares, and urban plazas, cafes, restaurants, commercial units, tourism information offices. The subtle design of the proposed stone buildings pays homage to the traditional stone architecture of the rural landscapes of Anatolia.  The hard landscape decisions blend in the landscape by virtue of ample green cover that comprises species from the diverse local flora.

tarih foto.jpg
KIYI ZONU PLAN.jpg
KENTSEL_zon_programları.jpg
RIVA_MARINA  KESIT-alt.png
RIVA_MERKEZ_REV_Photo - 2.jpg
ulaşım1.png
Urban revitalization.png
RIVA_MARINA MERKEZ_Photo - 9.jpg
sectoral.png
micro corridors-micro parks.png
RIVA_MERKEZ_REV_3.jpg
future growth and buffer.png
rehabilitation.png