Buffalo, NY, Kentsel Tasarımı/

Buffalo: Aim for Sky 

Yıl

Year

: 2019

Yer

Location

Bufalo, NewYork

Alan

Site

: 1000.000 m²

İşveren

Client

: Empire State Development

Tasarım Ekibi

Design Team

: CAPS, BEEOFICE, HET

giris_imajı.jpg

Buffalo, 1825’te hizmete giren Erie Kanalı sayesinde 21.yüzyıla kadar “Midwest’e açılan kapı” olarak anılmaktaydı. Erie Kanalı, New York’u ABD’nin orta batısına bağlayan bir su yolu sağlayarak, büyük ölçekli ticari ve endüstriyel gelişmenin yanı sıra göçü de tetikleyen bir altyapı projesidir. Buffalo’nun büyümesini o kadar tetikler ki kentin çeperlerinde gelişen endüstriyel alanları şehre bağlamak için 1950’de kente viyadükler üzerinde giden yeni bir otoban eklenir (Skyway). Skyway, uzun süredir Buffalo kent siluetinin ve kıyı boyuncaki imajının bir parçasıdır. Son on yıldır işlevini kısmi olarak yerine getirdiği için Buffalo şehri skywalk’un geçtiği alanın yeniden canlandırılması konusunda tasarım alternatifleri aramaktadır. Bu konuda fikir üretmek için yola ilk olarak bu alan nasıl dönüştürülmelidir? sorusuna cevap arayarak başladık Skywalk’un büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle yapının yeniden kullanılmasını öneriyoruz. Skywalk sütrüktürünün dönüşümünün sadece mevcut yol yapısının bir yeşil alan projesine dönüştürülmesinden çok daha farklı boyutta ele alınması gerektiğine inanarak bu kapsamda dijital teknolojileri yer yapımına entegre eden yeni bir peyzaj ve kentsel tasarım yaklaşımı geliştirmekteyiz. Skywalk koridoru boyunca geliştirilen konseptimiz kompakt bir sarmal şeklinde üç nosyondan oluşur: Recreation-Experience-Circulation (Rekreasyon, Deneyim ve Dolaşım) - ve böylece REC yaratılır.

Araştırmamızda, küresel ekonomide yükselen sektörler ve eğilimler, sosyal medya araçlarının toplumdaki rolü, dünyaya küresel bakış açıları ve ekolojik kaygılar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olmak üzere dört konuya odaklanıyoruz. Skyway koridorunun potansiyellerinin ancak mekanın değerini ve çevresi ile ilişkilerini güçlendirerek esnek ve sürdürülebilir tasarım çözümleri ile sürdürülebileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, sosyal ve ekonomik yönden sadece yerel halkı içeren yeni bir üretim modeli öneriyoruz. Buffalo skyway, çağdaş yaklaşımları detaylandırmak, en son teknolojileri entegre etmek ve alanın benzersiz kültürel ve doğal değerlerini ve Buffalo kimliğini korumak için bütünsel olarak tasarlanmalıdır. Günümüzde kentlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik gelişmesinde teknoloji, sosyal medya ve film endüstrisinin katkısı kaçınılmazdır. Bu eğilim büyük olasılıkla gelecekte daha yüksek bir yoğunluk ile devam edecektir.


Buffalo was the gateway to the Midwest thanks to the Erie Canal construction in 1825. The Erie Canal provided a direct water route from New York City to the Midwest, triggering large-scale commercial and industrial development as well as migration. The growth of Buffalo went so far that the highway structure (Skyway) was built in 1950 to connect the city with industrial developments. Skyway was part of the urban silhouette of Buffalo for a long time. It eventually became a part of the image of the coastal front albeit being obsolete since the last decade. Currently, the City seeks design alternatives about the revitalization of the area skywalk passes through. We seek an answer to a fundamental question: how should this area be transformed? We brainstorm the alternative parameters to develop our concept. We believe that the Skywalk holds great potential and therefore, we propose re-utilization of the structure. Our proposal goes beyond merely suggesting the transformation of the existing road structure to a green space project. We propose a new landscape and urban design approach that integrates digital technologies into placemaking. The concept of the proposed project is shaped by a compact helix of three notions-Recreation, Experience, and Circulation- along the Skywalk corridor, thus creating the REC.

We propose a green belt integrated with the coastal front; a social zone that is connecting all types of social and cultural activities ( Buffalo Skyway); a linear urban development along the coast; a radial city development at the skywalk-downtown intersection; a new tram route between existing rail line and the metro line, protection of existing wetland area and wetland park, and the revitalization of riverfront. We also propose the gradual transition from urban to the rural matrix, using the skywalk structure as the connector; the use of the transition area between the skywalk and the ground; occasional vertical structures to connect different elevations; the reuse of the abandoned industrial buildings. Finally, we propose strategies such as enhancing the legibility of the industrial heritage, supporting their reuse, and incorporating these areas with the skywalk.

The recreation experience has begun to be digital beyond the physical with the increasing use of the internet and social media tools and platforms. Subjects such as content production, creating memories, and making experiences permanent has changed people’s routines. With this new trend, providing a digital experience that integrates with the physical experience of people proposes unlimited possibilities. This experience can be personalized and enriched based on the individual’s creativity. Therefore, the project goes beyond being a mere green space project. With the green screen areas in the field, users will create their memories while creating an interactive production platform with new content and memo fragments.

We focus our research on four topics -the emerging sectors and trends in the global economy, the role of social media tools in the society, the world views towards global and ecological concerns, and the utilization of renewable energy resources. We believe that the potentials of the Skyway corridor can only be sustained by strengthening the value of the space and its relations with its environment through flexible and sustainable design solutions. Within this context, we propose a new pattern of production exclusively involving local people, socially and economically. The Buffalo skyway should be designed holistically to elaborate contemporary approaches, integrate the latest technologies, and preserve the site’s unique cultural and natural values as well as Buffalo identity. Today, the contribution of technology, social media, and movie industry is inevitable in the physical, social and economic development of cities. This trend will most likely continue with a higher intensity in the future.

buffalo history.jpg
buffalo concept 1.jpg
buffalo best use.png
buffalo today.jpg
planning tram lines.jpg
linkage to the city.png
buffalo concept.png

Traditional experience is solid, defined, and most of the time physical. Nowadays, however, this defined border becomes blurry and some different options emerge with technology. The new experience proposes unlimited choices based on people’s imagination.

The skywalk creates two planes, the ground and the bridge. The space between these planes also proposes exciting opportunities for new programs. This whole system can be a new landmark for Buffalo.

buffalo gorsel1.jpg
buffalo recreation.jpg
buffalo circulation.jpg
buffalo experience.jpg
buffalo gorsel2.jpg
buffalo concept 2.png