Çırpıcı Endüstri Parkı

Cirpici Industrial Park

Yıl

Year

: 2018

Yer

Location

: Zeytinburnu, İstanbul

Alan

Site

: 51.000 m²

İşveren

Client

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Cansu Güreser, Utku Ali Güler, Büşra Yılmaz Şirin, Dilara Kuş

Plan.jpg

Akfil Tekstil 1950 yılında kurulmuş, Ülkemizde ve İstanbul’da ki endüstrileşmenin ilk örneklerinden bir fabrikadır. Zeytinburnu gibi tarihsel süreçte dericilik, iplikçilik gibi geleneksel üretimlerin yüzlerce yıldır yapıldığı bu alanda endüstrileşmenin ilk izleri olarak fabrikalar oluşmuştur. Bu nüve 1980'lere kadar üretime devam etmiştir. Daha sonra sanayinin kent çeperine alınması ile kentsel alan konut/ ticaret alanları, yol ağları ve açık ve yeşil alanlara dönüşmüştür. 2000'li yıllara kadar depo olarak kullanılan Akfil Tekstil fabrika alanının artık bir kent parkı olması belediye tarafından öngörülmüştür. Bu kapsamda bu alandaki binaların yıkımı yapılmadan, bu alanın bir endustri parkı olarak kullanılması tasarımcılar tarafından önerilmiştir. Bu konsepte göre binaların bir kısmının tamamen kapalı hacimler olarak müze, tiyatro, workshoplar gibi kullanımlara hizmet vermesi öngörülürken, sadece duvarlarla çevrili çatısı kaldırılmış yarı açık alanlarda tiyatro, spor aktiviteleri, atölye alanlarına yer verilmiştir. Yapının biraz daha çözülmesinin ardından kalan duvarlar alandaki kullanıcıların hareketini yönlendirme, sergi panosu gibi çalışmak tarzında işlevlere sahip olmuştur. Bu konsept çerçevesinde şekillenen her modülü sütrüktürün tipi, taşıyıcı unsurları, park programı ve çevresel diğer unsurlarla etkileşimi şekillendirmiştir. Bu moduler yaklaşım sadece endüstriyel geçmişin günümüz kullanıcısına mekansal anlamda yansıtılması ile kalmayıp, aktivite çeşitliliğinin de mekan çeşitliliği ile desteklenmesini sağlamıştır.

Akfil Tekstil was founded at the beginning of the 1950s. It was one of the first examples of industrial developments in Istanbul as well as in Turkey. It was located in the Zeytinburnu area where historically there were activities of leather processing, yarn making, and textile weaving. Subsequently, all the traditional activities were transformed into the modern industry back in the 1950s in this area. The area kept its charm for the economy until the 1980s, and then most of the factories were removed from the site to the outskirts of Istanbul where modern industrial districts were mushrooming. Due to the transformation from industrial to residential/commercial uses, the urban fabric has changed into apartments, commercial building blocks, road infrastructures, and parks without preserving the spatial identity of old industrial areas. Used only as a depo until 2005, Akfil Textile was one of the last traces of this industrial past in Zeytinburnu. Currently, the City wants to tear down all the buildings on the site and turn this area into green space. The design team proposed to turn this area into an industrial heritage park where the existing structures can be used for indoor activities, while the semi-open and open spaces can accommodate many outdoor programs. Subsequently, a schema has been created for keeping the building spaces as it is and decomposing the structure at certain percentages based on the park's program. This concept allowed some design modules.  For instance, the use of buildings as a museum, library, workshop areas; use of the structure only with walls to create enclosure for semi-outdoor activities such as theatre, outdoor exhibitions, sport activities; and finally the use of part of the walls or columns for defining space, giving direction to the people’s movement or even for activities such as wall climbing.  Each module in the schema is organized carefully based on the structure type, the structure’s relationship with the park's program, and the structure's location in the larger context. This modular design approach not only helped to reflect the old industrial context to the modern-day user but also allowed diversity in the park program.

tarih-history.jpg
değişim-landuse change.jpg
konum-location.jpg
mevcut durum-current context.jpg
mekansal dönüşüm-spatial transformation.
malzeme-materials.jpg
konsept-consept.jpg
kesitler-sections-.jpg
kesitler-sections.jpg
genel görüntü-general view.jpg
karşılama alanı-sunken garden.jpg
karşılama alanı-sunken garden-night.jpg
doğu_girişi-east_entrance.jpg
serbest çayır-activity lawn.jpg
oyun_alanı-playground.jpg
atölye_alanları-attelier_spaces.jpg