Cendere Deresi Düzenleme Projesi

Cendere River Landscape Project

Yıl

Year

: 2018

Yer

Location

: Kağıthane, İstanbul

Alan

Site

: 58.502 m²

İşveren

Client

: İSKİ

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Utku Ali Güler, Dilara Akülke

plan.jpg

Cendere deresi kentsel hafızada 2000li yıllardaki sel riskleri ile kalan bir deredir. Bu olumsuz durumun en bas sebebi Cendere deresi koridorunun plansız ve kontrolsüz kentleşmesi, kentsel gelişmenin dere yatağı içine kadar girmesi, dere yatağının beton bir kanal içine alınarak ekolojik değerinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. ISKI buraya yapılacak bir peyzaj tasarımı ile derenin daha geçirimli hale getirilmesi, derenin hidrolik kapasitesinin artırılmasını, altyapı sorunlarının çözülerek içerisinden geçtiği kent dokusu ile daha ilişkili bir dereye dönüşmesini istemiştir. Tasarım ekibi acısından en büyük soru işareti ise ISKI’nin tamamen alışılagelmiş pratiklerden kaynaklı dere tabanını geçirimsiz bırakarak, bakim ve işletme faaliyetlerinde kolaylık sağlamayı istemesi olmuştur. Bunlar kapsamında derenin kentle ilişkisini kurarak daha erişilebilir hale gelmesini sağlamak için dere boyunca basamaklar ve rampalarla dere tabanına iniş sağlanmış, kademeli tasarım sayesinde kutu kesit olarak mevcut yağışı taşımayan kapasitesi artırılmıştır. Dere tabanının monoton beton görüntüsünü kırmak ve mekan hissiyatını artırmak için farklı taş döşeme desenleri ve hava yatağı tasarlanmıştır. Dere kenarında farklı eğimlerde şevlerin gerek bitkisel gerekse de yapısal materyallerle sabitlenmesi sağlanmıştır.

 

Cendere river takes place in urban memory with its increasing flood risk since the 2000s. The reason for this is unplanned and out of control developments in the river corridor, occupation of the corridor by buildings, and also concrete channel structure which is not promoting any ecological services to the area hence totally impaired ecological balance in the river corridor. Istanbul Water and Sanitary Services Department, ISKI, expect from the landscape architects that the river corridor should be more permeable, the hydrological capacity should be enhanced, and all types of infrastructure-related concerns should be solved.  However, the design team was puzzled by ISKI's demands about keeping the bottom of the river as a concrete surface for easy maintenance, which is a typical operation until nowadays. This brief was turned into design decisions such as increasing the corridor's interaction with the surrounding neighborhood by designing steps and ramps bringing people into the river corridor.  These features not only enabled accessibility but also enabled visual connectivity. Three-level walking paths are designed based on the hydrological volumes by different seasons.  This multileveled design provided a larger section than previously what is being a box type canal. In order to break the monotony on the bottom surface of the river bed, different stone patterns are applied and curvilinear lines of plant beds are designed.  

1-steps.jpg
2-ramps and bridge.jpg
3-sport fields.jpg
4- pipe park gündüz.jpg
5-pipe park-gece.jpg