Çekmeköy Deresi Peyzaj Fikir Projesi

Çekmeköy River Landscape Design

Yıl

Year

: 2017

Yer

Location

: Çekmeköy, İstanbul

Alan

Site

: 57.304 m²

İşveren

Client

: İSKİ

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Utku Ali Güler, Dilara Akülke, Dilara Kuş, Büşra Yılmaz, Cansu Güreser

8-çekmeköy-plan.jpg

Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarına göre Çekmeköy ve civarının kuruluşu Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanına kadar dayanmaktadır. Çekmeköy bölgesi, bir orman ve çiftlikler beldesiydi. Atik Valide Sultan'ın Üsküdar'da, Bahçekapı'da ve sair yerlerde bulunan cami ve imaretlerinin odun ihtiyacını karşılamak şartıyla bu bölgeye yerleştirilen insanlar, Alemdağ Vakıf Baltalığı'ndan odun kesip kendi arabalarıyla Üsküdar ve İstanbul'un diğer semtlerinde satmak üzere bu bölgeye yerleştirilmişlerdir.  1845 tarihinde; köy 23 hanede yaklaşık 115 kişilik nüfusu barındırmaktaydı. Çekmeköy'ün sosyal ve ekonomik yapısının 1970'li yıllara kadar olağan tarihi seyrinde devam ettiği ve nüfus sayısının 300-400 kişi arasında seyrettiği görülmektedir. Bu yıllarda başlayan sanayileşme ve buna paralel olarak yaşanan köyden şehre göç olgusu Çekmeköy'ün de sosyo-ekonomik durumunu ve doğal yapısını etkilemiştir. Bu tarihlerden sonra Çekmeköy'ün nüfusu hızla artmaya başlamış ve gecekondulaşma ile birlikte doğal güzellikleri hızla yok edilerek, yeşilin en güzel tonlarını barındıran manzarası betonlaşmaya bürünen bir yapıya kavuşmuştur. Çekmeköy, 2009 yerel seçimlerinde ilçe olmuştur. 14.800 hektar alan üzerinde kurulu olan Çekmeköy, ilçe olmadan önce 75.423 kişilik bir nüfusa sahip iken, ilçe olduktan sonra Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyeleri ve 5 köyün de katılımı ile nüfusu 147.352 kişiye ulaşmıştır. Proje alanı Çekmeköy deresinin 1128m.lik kısmında yaklaşık 57.304 m2 alanı kaplamaktadır.  Projenin amacı Çekmeköy deresinin doğal ve kültürel kimlik unsurlarını değerlendiren; alandaki mevcut sorunlara cevap veren bir onarım yaklaşımıyla doğa ve insanın uyumlu bir şekilde desteklendiği bir habitat tesis eden; derenin kesitinin ekolojik bir şekilde ele alındığı bir tasarım geliştirmektir. Derenin taşkın seviyelerine göre kotları farklı seviyelerde ayarlanmış yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve orman içi gezinti yolları ile kentten kaçış arayanların rekreatif ihtiyaçlarını giderecekleri bir alan tasarlanmıştır.  Derenin tasarımında kurak dönemlerde derenin içinde su yokken bile bir aktivite alanı olarak kullanılabilmesi gözetilmiştir.  Ekolojik açıdan tahrip olmuş orman dokusunun restore edilmesi ve meşe ve gürgen ağaçlarının alana kazandırılası bitkisel tasarımın ana eksenini oluşturmuştur. Alanın geçmişinden gelen taş duvarlar ve odunculukla ilgili geçmişine gönderme yapan ahşap kütüklerden yapılmış kent mobilyaları projelendirilmiştir. Her tür yaş grubu ve kullanıcıya hitap edecek aktivitelerin parkın çeşitli kademelerden giden yolları arasında farklı aktivite katmanları oluşturması için çok katmanlı bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir.

The foundation of Çekmeköy and its vicinity dates to the time of Sultan Süleyman the Magnificent (1520-1566). Cekmekoy region was a forest and farms town. The people settled in this region were placed in this area to sell wood from Alemdağ Vakıf Baltalığı, provided that they meet the wood needs of the mosques and imarets of Atik Valide Sultan in Üsküdar, Bahçekapi, and other places. In 1845; 23 villages in Cekmekoy had a population of about 115 people. This social and economic structure of Çekmeköy continued until the 1970s with the population number reaching only 300-400 people. The industrialization that started in the 1970’s caused migration to the area, hence changing the socio-economic status and natural structure of Çekmeköy. Subsequently, the population of Çekmeköy increased rapidly and the natural beauties were destroyed due to uncontrolled urbanization, and the view that harbors the most beautiful shades of the green became a concrete conglomeration. Çekmeköy gained town status in 2009 local elections, and its population increased from 75423 to 147372 people. Nowadays, Cekmekoy is a popular area for suburban developments. The project area covers approximately 57,304 m2 area along the 1128 m. river corridor. The aim of the project is as follows: Evaluating the natural and cultural identity elements of the Çekmeköy and using these elements to create a sense of place; establishing a habitat where nature and people are supported in harmony with an ecological restoration approach that responds to existing problems in the area. The area is designed so that the recreational needs of those seeking escape from the city can be relieved by walking paths, bicycle paths and forest trails which are set at different elevations according to different levels of the seasonal flood level. It is observed that the river corridor can be used as an activity area even in the absence of water in dry periods. Restoration of the ecologically disturbed forest texture and the oak and hornbeam trees have been the priority of the planting design.  As the elements of past and identity on the site, stone walls, and wooden logs- referring to the historic woodworking- are used in the design. A multi-layered design approach has been adopted to create different levels of activity between the various segments of the park and the activities that will appeal to all age groups and users.

6-context.jpg
4-potansiyeller-potentials.jpg
3-sorunlar-problems.jpg
7-consept kesit-section.jpg
10-patches.jpg
9-corridors.jpg
11-cekmekoyderesi-cekmekoy river.JPG
12-giriş-entry.jpg
13-gece-at night.jpg
19-güneşlenme- sun bathing.jpg
17-dere_adaları-_river_islands.jpg