Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Binası ve Çevresi

Balikesir Municipality Building and its Surroundings

Yıl

Year

: 2016

Yer

Location

Balıkesir

Alan

Site

: 5.000 m²

İşveren

Client

: BalikesirBüyükşehir Belediyesi/Municipality

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hüseyin Penbeoğlu, Uğur Bilir, Yasin Toparlar, Hayriye Eşbah Tunçay

01-vaziyet.jpg_edited.jpg

Belediye yapıları kenti şekillendiren ve üretilmesine ön ayak olan bir görev üstlendiğinden;Kentle ve kentliyle kurduğu ilişkinin olabildiğince şeffaf, davetkâr belediye işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi,Uygulanabilirlik açısından ilk yatırım maliyetlerini minimize edecek rasyonel, işlevsel, esnek plan şemasına ve kütlesel kompozisyona sahip olması,Kent kimliğine ve belediye kurumsal kimliğine katkıda bulunabilmesi,Kentte yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin rahatlıkla gelebileceği, birbirleriyle etkileşime geçebileceği farklı yaşam biçimlerini tek bir potada toplayabilecek mekânsal olanaklara sahip olması. Bununla ilgili olarak hem kent içerisindeki fiziksel duruşu, hem insan odaklı yaklaşımı, zengin iç ve dış mekânsal deneyimleri sağlaması, kamu yararı gözetmesi, Kentle ve yakın fiziksel çevresi ile kurduğu ilişki bakımından yeni gelişmekte olan kente örnek olmakla birlikte kendi içerisinde bulundurduğu sosyal kültürel donatılarla mevcut ve gelişmesi düşünülen kente mekânsal olarak katkı sağlaması onların ihtiyaçlarına cevap vermesi, hem kenti yaşatacak hem de kendini yeniden üretecek imkânlara sahip olması, belediye yapılarının önemli gereklilikleri olarak tasarıma yön veren etmenler olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda tasarım Alt ve üst ölçekte kent ile kurduğu ilişki üzerinden şekillenmiştir.

Since the municipal structures take on a task that shapes the city and leads its production; it is able to fully fulfill the function of the municipal and urban residents as transparent and inviting as possible, having a rational, functional, flexible plan scheme and mass composition that will minimize the initial investment costs in terms of applicability. to be able to contribute to the identity of the city and to the municipal institutional identity, and to have spatial possibilities for all the people living in the city to come together and interact with each other without any discrimination. In this regard, it is an example to the newly developing city in terms of both its physical attitude in the city, its human-oriented approach, its rich internal and external spatial experiences, its public interest, its relationship with the city and its close physical environment, and it is present with its social and cultural facilities. Spatially contributing to the city, which is planned to be developed, responding to their needs, having opportunities to both live and reproduce the city, are important factors that shape design as important requirements of municipal structures. In this context, the design has been shaped by the relationship it has with the city at the upper and lower scales.

02-zeminkat.jpg_edited.jpg
00_r3.jpg_edited.jpg
00_r2.jpg_edited.jpg
00_r4.jpg_edited.jpg
00_r1.jpg_edited.jpg