Imaj

H.E.T. Peyzaj ve Kentsel Tasarım Ar-Ge Ltd. Şti. HABİTAT, EKOLOJİ ve TEKNOLOJİ ekseninde kentsel ve bölgesel ölçekte yenilikçi projeler üreten bir firmadır.  Küresel ısınma ve gittikçe artan çevre sorunlarının baskısı altındaki habitatların korunması, onarılması ve dengeli bir şekilde kullanımını sağlayan- ekoloji ve çevre kalitesine katkıda bulunan- sosyal, ekonomik, ekolojik ilişkiler ağının sürdürülebilir şekilde kurulmasında en son teknolojiyi kullanan tasarım ve planlama projelerinin üretilmesi firmanın misyonudur.

 

H.E.T. Landscape and Urban Design Company aims to promote innovative urban and regional designs within the framework of HABITAT, ECOLOGY, and TECHNOLOGY.  The firm composes design and planning projects that safeguard habitats against inevitable effects of global warming; promote restoration and balanced use of resources thus enhancing ecology and environmental quality at various scales; and maintain sustainability in the dynamic network of social, economic, and ecological relations by utilizing the latest technology.